arabuluculuk-faaliyetleri

Arabuluculuk Faaliyetleri

2018 Yılı İtibariyle Ülkemizde ‘İş Uyuşmazlıklarının Öncelikle Arabuluculuk Yoluyla Çözümü’ uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle aynı zamanda bir dava şartı olan zorunlu arabuluculuk yolunun, Uzman Arabuluculuk belgesine haiz eğitimlerini tamamlamış kişilerce yürütülmesi zorunluluk arz etmektedir.  Yıldırım Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak, hem işçilik alacaklarının hem de İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından kaynaklı hukuki ihtilafların çözümünde, arabuluculuk faaliyeti yürüterek müvekkillerimize zaman kazandırmakta, maliyet, emek ve iş gücü kaybının ise önüne geçmeyi amaçlamaktayız.

Arabuluculuk kapsamında verilen hizmetlerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
- İşçi-işveren uyuşmazlıkları
- Maddi-manevi tazminat
- Borç-alacak ilişkisi
- Mal rejimi
- Kira alacağı
- Zarar tazmini
- Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
- Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
- Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar
- Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

YASAL YARDIMA İHTİYACINIZ VAR İSE,
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Avukata Sor