is-hukuku

İş Hukuku

Yıldırım Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu İş Hukuku Departmanı, müvekkillerinin İnsan Kaynakları Birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak; istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun ve müvekkil açısından korunaklı hale getirilmesini sağlamakta ve gerekli görülür ise müvekkil uygulamasının, mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

İş Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Toplu İş Sözleşmeleri taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması.
- Sözleşmenin Feshi ve İşten çıkma veya çıkarılma konularının arabuluculuk kapsamında sulh olarak veya dava yoluyla takibi.
- İş Kazası ve meslek hastalığına ilişkin cezai ve hukuki mesuliyetler hakkında danışmanlık yapılarak yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması.
- İş sözleşmeleri ve bağlı prosedürlerin son Yargıtay Kararları ışığında sürekli olarak güncellenmesi.
- Her somut duruma özgü ayrı tutanak ve savunma hazırlanması ve İhtar ile fesih bildirimlerinin yapılması.
- Alt işverenlik ilişkilerinin değerlendirilerek sözleşmelerinin hazırlanması.
- Bordroların ve ibranamelerin incelenerek yasal ve müvekkil açısından korunaklı hale getirilmesi.
- Belirli, Belirsiz ve Part-Time süre ile çalışanların iş sözleştirmelerinin hazırlanması.
- İkale sözleşmelerinin hazırlanması.

 

YASAL YARDIMA İHTİYACINIZ VAR İSE,
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Avukata Sor