isletmesel-kararlarin-fesih

İşletmesel Kararların Fesİh

İşveren yönetsel karar alma hakkını kullanırken, hangi önlemleri aldığını, bu önlemlerin iş sözleşmesi feshedilen işçinin işine nasıl etki ettiğini ortaya koymakla yükümlüdür. Bu nedenlerle feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeniyle yapıldığının ileri sürülmesi halinde öncelikle bu konuda işverenin, işletmesel kararı aranmaktadır.

Bu durumda istihdamı engelleyen durum araştırılmakta, işletmesel karar ile istihdam fazlalığı meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı bir şekilde uygulayıp uygulamadığı, işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı ya da amaca uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamaz. Kısaca, işletmesel kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

     İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, işletmesel karar belirlemek için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığı, feshin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı ve içeriğini serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğrudan tedbire ilişkin kararı, sürekli ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır.

İşçilik alacaklarınızla ilgili uyuşmazlıkların profesyonel çözümü için bizimle iletişime geçin !

Av.Arb.Cihat YILDIRIMYASAL YARDIMA İHTİYACINIZ VAR İSE,
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Avukata Sor