taseron-firmanin-sorumlulugu

Taşeron Fİrmanın Sorumluluğu

Asıl işverenin, yanında “taşeron” olarak adlandırılan başka işverenlerden iş almaları ve kendi sigortalılarını çalıştırmaları ile uygulama kazanmış olan asıl işveren-alt işveren ilişkisini ele alan mülga 506 sayılı kanunun 87.maddesi, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 1/son ile 5510 sayılı Kanun’un 12.maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6. Maddeleri, aracının yanında asıl işvereni de sorumlu tutan bir içerik taşımaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesine göre; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçileri sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur” denilmektedir.

‘İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

 Nitekim Yargıtay da:  ‘İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur.’ ifadesini ilke olarak çeşitli kararlarında tekrarlamıştır.

İşçilik alacaklarınızla ilgili uyuşmazlıkların profesyonel çözümü için bizimle iletişime geçin !

Av.Arb.Cihat YILDIRIM

 YASAL YARDIMA İHTİYACINIZ VAR İSE,
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Avukata Sor